Takaful Untuk Siapa Dulu?

Banyak orang telah mempunyai kesedaran untuk menyumbang (Takaful tidak menggunakan perkataan ‘beli’ perlindungan tetapi ‘menyumbang’) kepada pelan Takaful keluarga.  Pelan …

Pelan Takaful Untuk Mama/Isteri

Pelan Perlindungan Khusus Untuk Kaum Hawa. Tidak dapat dinafikan, wanita juga memainkan peranan penting baik di lapangan profesional ataupun biasa. …

Pelan Takaful Untuk Abah.

Ayah dan suami adalah ‘breadwinner’ dalam keluarga. Ertinya, sumber kewangan dan pendapatan datang dari ayah dan suami. Tanpa mereka, hilanglah …